Facebook
Odpiralni časi

ZTK Beltinci

Odprto: pon - pet od 08.00 do 15.00

e-mail: beltinci.info@siol.net

Stalna razstava, Grad Beltinci

Odprto: pon - pet od 08.00 do 15.00

e-mail: ztk@beltinci.si

Otok ljubezni, Ižakovci

Odprto: vsak dan od 09.00 do 18.00

od decembra do marca po predhodni najavi

e-mail: ztk@beltinci.si

Brod, Melinci

Odprto: pon - sob od 09.00 do 18.00

od decembra do marca po predhodni najavi

e-mail: ztk@beltinci.si

Prekmurska domačija, Lipa

Odprto: sre - sob od 09.00 do 17.00

od decembra do marca po predhodni najavi

e-mail: ztk.lipa@gmail.com

Kulturne zanimivosti

Arheološki spomeniki 

Rimska gomila v Bratoncih

Zahodno od vasi je ob cest Bratonci - Dokležovje dvoje delno prekopanih gomil, v eni je bil najden žgan rimski grob.

Gomilno grobišče in sledovi rimske ceste v Dokležovju

Severovzhodno od vasi je ob cesti Dokležovje–Bratonci pet večinoma nepoškodovanih rimskih gomil. Gomile naj bi ležale ob rimski cesti med Gornjo Radgono in Lendavo.

Rimska gomila v Dokležovju

Zahodno od vasi leži na njivi nepoškodovana rimska gomila, čez njo vodi poljska pot.

Gomilno grobišče in eneolitska ter bronastodobna naselbina v Gančanih

Severozahodno od vasi in vzhodno od ceste v Bogojino sta delno prekopani dve gomili. Severno od vasi so na poljih »Gosposko« sledovi eneolitske naselbine (površinske najdbe kamnitih sekir in fragmentirane keramike).

Rimska gomila v Gančanih

Vzhodno od ceste Gančani - Renkovci je v gozdu »Hraščica« rimska gomila, ki je bila leta 1974 sondirana.

Gomila v Gančanih

V gozdu vzhodno od ceste Gančani–Bogojina je gomila višine 1,1 m in premera 19,5 m, ki je bila sondirana leta 1974.

Rimska gomila v Gančanih

Vzhodno od Gančan je med njivami in travniki vse do Renkovec še vidna trasa rimske ceste.

Rimska naselbina v Ižakovcih

Severozahodno od vasi so na njivah z imenom »Osredek« sledovi rimske naselbine v velikosti 300 x 300 m.

Eneolitska naselbina v Lipi

Na rahlo dvignjenem platoju »Gomilčice« zahodno od vasi so bile na njivah najdene eneolitske ostaline.

Rimska naselbina v Lipovcih

Na njivah in travnikih južno od vasi in zahodno od ceste Lipovci - Dokležovje je rahlo dvignjen plato v velikosti 200 x 300 m, kjer je s sondiranjem prišla na dan rimska keramika.

Naselbinsko območje Beltinci

Spomeniško območje Beltinci obsega območje nekdanjega grajskega kompleksa s parkom (grenar - grajska žitnica, mali grad) in širše okolje župne cerkve sv. Ladislava (z nasadom dreves, vodnjakom in stebrom sv. Teodorja - oboje kopiji z Markovega trga v Benetkah).

Nedelja, 24. 6. 2018
Ponedeljek, 25. 6. 2018
Melinci, športni park

Pomurski športni festival 2018

Sobota, 30. 6. 2018
Ižakovci, Otok ljubezni, ob 08.00

7. srečanje ljubiteljev starodobne tehnike "Pufkači"

Nedelja, 1. 7. 2018
Melinci, športni center

26. ciglarski dnevi

Slovenia - Hungary - Croatia