Facebook
Odpiralni časi

ZTK Beltinci

Odprto: pon - pet od 08.00 do 15.00

e-mail: beltinci.info@siol.net

Stalna razstava, Grad Beltinci

Odprto: pon - pet od 08.00 do 15.00

e-mail: ztk@beltinci.si

Otok ljubezni, Ižakovci

Odprto: vsak dan od 09.00 do 18.00

od decembra do marca po predhodni najavi

e-mail: ztk@beltinci.si

Brod, Melinci

Odprto: pon - sob od 09.00 do 18.00

od decembra do marca po predhodni najavi

e-mail: ztk@beltinci.si

Prekmurska domačija, Lipa

Odprto: sre - sob od 09.00 do 17.00

od decembra do marca po predhodni najavi

e-mail: ztk.lipa@gmail.com

Kulturne zanimivosti

Arheološki spomeniki 

Rimska gomila v Bratoncih

Zahodno od vasi je ob cest Bratonci - Dokležovje dvoje delno prekopanih gomil, v eni je bil najden žgan rimski grob.

Gomilno grobišče in sledovi rimske ceste v Dokležovju

Severovzhodno od vasi je ob cesti Dokležovje–Bratonci pet večinoma nepoškodovanih rimskih gomil. Gomile naj bi ležale ob rimski cesti med Gornjo Radgono in Lendavo.

Rimska gomila v Dokležovju

Zahodno od vasi leži na njivi nepoškodovana rimska gomila, čez njo vodi poljska pot.

Gomilno grobišče in eneolitska ter bronastodobna naselbina v Gančanih

Severozahodno od vasi in vzhodno od ceste v Bogojino sta delno prekopani dve gomili. Severno od vasi so na poljih »Gosposko« sledovi eneolitske naselbine (površinske najdbe kamnitih sekir in fragmentirane keramike).

Rimska gomila v Gančanih

Vzhodno od ceste Gančani - Renkovci je v gozdu »Hraščica« rimska gomila, ki je bila leta 1974 sondirana.

Gomila v Gančanih

V gozdu vzhodno od ceste Gančani–Bogojina je gomila višine 1,1 m in premera 19,5 m, ki je bila sondirana leta 1974.

Rimska gomila v Gančanih

Vzhodno od Gančan je med njivami in travniki vse do Renkovec še vidna trasa rimske ceste.

Rimska naselbina v Ižakovcih

Severozahodno od vasi so na njivah z imenom »Osredek« sledovi rimske naselbine v velikosti 300 x 300 m.

Eneolitska naselbina v Lipi

Na rahlo dvignjenem platoju »Gomilčice« zahodno od vasi so bile na njivah najdene eneolitske ostaline.

Rimska naselbina v Lipovcih

Na njivah in travnikih južno od vasi in zahodno od ceste Lipovci - Dokležovje je rahlo dvignjen plato v velikosti 200 x 300 m, kjer je s sondiranjem prišla na dan rimska keramika.

Naselbinsko območje Beltinci

Spomeniško območje Beltinci obsega območje nekdanjega grajskega kompleksa s parkom (grenar - grajska žitnica, mali grad) in širše okolje župne cerkve sv. Ladislava (z nasadom dreves, vodnjakom in stebrom sv. Teodorja - oboje kopiji z Markovega trga v Benetkah).

Petek, 21. 9. 2018
Petek, 21. 9. 2018
Beltinci, Ravenska cesta (pred blagovnico Mercator), od 8.00-12.00

Občinska prireditev ob evropskem tednu mobilnosti "Dan brez avtomobila"

Petek, 21. 9. 2018
Sobota, 22. 9. 2018
Lipa, cimprana iža, od 15.00 - 17.00

Delavnice za OŠ otroke

Slovenia - Hungary - Croatia