Facebook
Odpiralni časi

ZTK Beltinci

Odprto: pon - pet od 08.00 do 15.00

e-mail: beltinci.info@siol.net

Stalna razstava, Grad Beltinci

Odprto: pon - pet od 08.00 do 15.00

e-mail: ztk@beltinci.si

Otok ljubezni, Ižakovci

Odprto: vsak dan od 09.00 do 18.00

od decembra do marca po predhodni najavi

e-mail: ztk@beltinci.si

Brod, Melinci

Odprto: pon - sob od 09.00 do 18.00

od decembra do marca po predhodni najavi

e-mail: ztk@beltinci.si

Prekmurska domačija, Lipa

Odprto: sre - sob od 09.00 do 17.00

od decembra do marca po predhodni najavi

e-mail: ztk.lipa@gmail.com

Izletniška ponudba

Beltinci 

Grad v Beltincih

V Beltincih naj bi že v srednjem veku stal grad (15. oz. 14. stol.). Pravokotno zasnovana graščina je bila obdana z obzidjem s štirimi stolpi, ki ga je obdajal obrambni jarek z vodo iz potoka Črnec. Današnja graščina je kljub historicističnim pridatkom ohranila značilno baročno podobo. Do zrušitve dela južnega in zahodnega trakta je graščina ohranjala značilno renesančno kastelno zasnovo sklenjenega tipa. Pred sredo 17. stol. verjetno ni mogoče misliti na temeljitejše prezidave. Šele takrat so na zunanje ogle prizidali četvero okroglih, s stožčasto streho kritih stolpičev (danes stoje še trije), ki kažejo posebno oblikovno voljo in okus poznobaročnega časa. Siceršnja podoba beltinskega gradu kaže, da gre za enonadstropno, izvirno štiritraktno opečno zgradbo (manjkajo deli južnega in zahodnega trakta). Osrednja, vzhodna fasada je trinajstosna v sredi pa jo v pritličju členi, oblikovno v značilni rustiki zasnovani portal, ki ga na vsaki strani dopolnjuje strelna lina. Banjasto obokana veža pelje na grajsko dvorišče, katere trakti so dodatno pozidani z arkadami, počivajočimi na slopih. V pritličju so arkade odprte, v nadstropju pa zazidane. Arkadni hodniki so tako v pritličju kakor v nadstropju križno obokani. V tako zasnovanem baročnem dvorcu in njegovem parkovnem okolju, se je še do danes ohranilo nekaj imenitnih eksotov.
Zanimivost gradu so tudi obokani podzemni rovi. En rov povezuje grad s cerkvijo, drugi pa z grajsko kaščo – grenarom z železnimi vhodnimi vrati iz leta 1754.
Grad je trenutno v fazi temeljite prenove. V že obnovljenih prostorih je poročna dvorana, odvijajo se kulturne prireditve, srečanja in priložnostne razstave.

V spodnjih prostorih gradu je postavljena stalna razstava z naslovom "Zgodovina zdravstva v Pomurju, s poudarkom na lekarništvu. Izbor eksponatov prikazuje razvoj in delovanje zdravstvene službe v Pomurju od prvih začetkov (ljudsko zdravilstvo, padarstvo, mazaštvo) pa do današnjega časa.

V parku pred gradom je postavljena razstava replik starih koles. Razstava pripoveduje zgodbo o razvoju dvokoles za osebni prevoz.

Oglejte si prostorsko sliko gradu.

Cerkev Sv. Ladislava

Župnijska cerkev sv. Ladislava v Beltincih je eden najpomembnejših spomenikov arhitekture poznega 19. stoletja v Prekmurju. Stavba je sicer nastala že leta 1742, vendar jo je med leti 1893 in 1895 temeljito prenovil in razširil dunajski arhitekt Max von Ferstl. Staro baročno cerkev je podaljšal, ji dodal na severu stransko ladjo (imenovano »nova cerkev«) ter zunanjščino povsem na novo razčlenil in jo dekoriral v neobaročno-klasicističnem slogu, na jugu pa dozidal Marijino kapelo. V Marijini kapeli se nahaja družinska grobnica rodbine Zichy. Kapela je v tlorisu kvadrat s kupolo, zaradi kripte pa je nivo tal v notranjščini kar za osem stopnic dvignjen nad nivo tal v ladji.
Oprema v kapeli je v skladu z njeno arhitekturo podobno neoklasicistična, posebej pa treba omeniti oltarček z Marijinim reliefom v levi steni. Na plitvem reliefu je v sredini dopasno upodobljena Marija s sedečim detetom, v ozadju pa na vsaki strani po en stoječ angel s prekrižanimi rokami na prsih. V primeru beltinske Madone gre za relief, ki ga slogovno lahko opredelimo kot beneško zgodnjerenesančno delo mojstra iz kroga Pietra Lombarda. Pietro Lombardi je bil vodilni kipar v Benetkah v zadnji tretjini 15. stoletja. Relief beltinske Madone z detetom predstavlja pomembno obogatitev, sicer skromne bere kiparskih spomenikov zgodnje renesanse v Sloveniji.
Okolico beltinske cerkve krasi pomanjšana kopija stebra sv. Teodorja v Benetkah, ob njem pa stoji še beneški vodnjak, ki je avtentični primerek iz 17. ali 18. stoletja.

Pozvačin

Posebni vabovci, ki vabijo na svatbo sorodnike, sosede znance in prijatelje so pozvačini. Pozvačinska šega je najbolj ohranjena na področju občine Beltinci. Pozvačin je ponavadi mlajši moški, ki mora biti veder, odrezav in domiseln.
Klobuk pozvačina krasijo različna peresa (pav, fazan, petelin ipd), obložen je z rožmarinom ali roženkravtom ter z raznobarvnimi umetnimi rožami in trakovi iz papirja. Njegova obleka (brisači v obliki črke x čez ramena) je prav tako bogato okrašena s pisanimi papirnatimi trakovi in umetnimi rožami. K njegovi opremi spada še trobenta ali rog in lesena sekira z ježevo kožo, ozaljšana s papirnatimi trakovi, umetnimi rožami in zvončkom. Pod kolenom ima privezane zvončke, po dva na eno nogo. Oprtan je z dvema čutarama, v eni nosi vino, v drugi pa proso. Na poti do hiš v katere gre vabit skače, pleše, preganja otroke, vriska, pozdravlja mimoidoče, jim ponuja pijačo in jih praska z ježevo kožo. Vabilo pozvačina sestavlja poseben »pozvačinski guč«.

Glasbena in folklorna tradicija

Na pobudo Franca Marolta je bila v Beltincih ustanovljena folklorna skupina že leta 1938, ko je njen prvi vodja Matija Kavaš zbral plesalke in plesalce, ki so ob spremljavi Kociprove bande plesali prekmurske plese. Danes skupino spremlja Mlada beltinska banda, njihov plesni repertoar pa še vedno sestavljajo plesi iz okolice Beltincev, ki jih člani želijo ohraniti in poustvarjati v čim manj spremenjeni podobi.

Stalna ponudba:

  • ogled gradu
  • ogled stalne razstave "Zgodovina zdravstva v Pomurju"
  • razstava replik starih koles v parku pred gradom
  • ogled cerkve Sv. Ladislava z grobnico rodbine Zichy

Program po naročilu:

  • pozdrav pozvačina
  • mlada folklorna skupina
  • tamburaška skupina
  • Mlada beltinska banda (cimbalist)

Priporočamo obisk tradicionalne prireditve: Mednarodni folklorni festival v juliju.

Mednarodni folklorni festival ima že več kot 40-letno tradicijo in ohranja ljudsko izročilo plesa, glasbe, starih običajev, domačih opravil, obrti in krajevne kulinarike. Osrednje festivalsko dogajanje predstavlja nedeljska državna revija folklornih skupin "Le plesat me pelji" pod pokroviteljstvom JSKD.

Sobota, 20. 10. 2018
Lipa, cimprana iža, od 15.00 - 17.00

Delavnica za OŠ otroke

Sobota, 20. 10. 2018
Športna dvorana Puconci, ob 10.00

9. mednarodni pokal Beltinec v judu

Petek, 26. 10. 2018
Sobota, 27. 10. 2018
Slovenia - Hungary - Croatia