Facebook
Odpiralni časi

ZTK Beltinci

Odprto: pon - pet od 08.00 do 15.00

e-mail: beltinci.info@siol.net

Stalna razstava, Grad Beltinci

Odprto: pon - pet od 08.00 do 15.00

e-mail: ztk@beltinci.si

Otok ljubezni, Ižakovci

Odprto: vsak dan od 09.00 do 18.00

od decembra do marca po predhodni najavi

e-mail: ztk@beltinci.si

Brod, Melinci

Odprto: pon - sob od 09.00 do 18.00

od decembra do marca po predhodni najavi

e-mail: ztk@beltinci.si

Prekmurska domačija, Lipa

Odprto: sre - sob od 09.00 do 17.00

od decembra do marca po predhodni najavi

e-mail: ztk.lipa@gmail.com

Kulturne zanimivosti

Umetnostne in arhitekturne znamenitosti 

Župnijska cerkev sv. Ladislava v Beltincih je eden najpomembnejših spomenikov arhitekture poznega 19. stoletja v Prekmurju. Stavba je sicer nastala že leta 1742, vendar jo je med leti 1893 in 1895 temeljito prenovil in razširil dunajski arhitekt Max von Ferstl. Staro baročno cerkev je podaljšal, ji dodal na severu stransko ladjo (imenovano »nova cerkev«) ter zunanjščino povsem na novo razčlenil in jo dekoriral v neobaročno-klasicističnem slogu, na jugu pa dozidal Marijino kapelo. Pod Marijino kapelo se nahaja družinska grobnica rodbine Zichy. Kapela je v tlorisu kvadrat s kupolo, zaradi kripte pa je nivo tal v notranjščini kar za osem stopnic dvignjen nad nivo tal v ladji.

Oprema v kapeli je v skladu z njeno arhitekturo podobno neoklasicistična, posebej pa treba omeniti oltarček z Marijinim reliefom v levi steni. Na plitvem reliefu je v sredini dopasno upodobljena Marija s sedečim detetom, v ozadju pa na vsaki strani po en stoječ angel s prekrižanimi rokami na prsih. V primeru beltinske Madone gre za relief, ki ga slogovno lahko opredelimo kot beneško zgodnjerenesančno delo mojstra iz kroga Pietra Lombarda. Pietro Lombardi je bil vodilni kipar v Benetkah v zadnji tretjini 15. stoletja. Relief beltinske Madone z detetom predstavlja pomembno obogatitev, sicer skromne bere kiparskih spomenikov zgodnje renesanse v Sloveniji.

Okolico beltinske cerkve krasi pomanjšana kopija stebra sv. Teodorja v Benetkah, ob njem pa stoji še beneški vodnjak, ki je avtentični primerek iz 17. ali 18. stoletja.

Petek, 21. 9. 2018
Petek, 21. 9. 2018
Beltinci, Ravenska cesta (pred blagovnico Mercator), od 8.00-12.00

Občinska prireditev ob evropskem tednu mobilnosti "Dan brez avtomobila"

Petek, 21. 9. 2018
Sobota, 22. 9. 2018
Lipa, cimprana iža, od 15.00 - 17.00

Delavnice za OŠ otroke

Slovenia - Hungary - Croatia