Facebook
Odpiralni časi

ZTK Beltinci

Odprto: pon - pet od 08.00 do 15.00

e-mail: beltinci.info@siol.net

Stalna razstava, Grad Beltinci

Odprto: pon - pet od 08.00 do 15.00

e-mail: ztk@beltinci.si

Otok ljubezni, Ižakovci

Odprto: vsak dan od 09.00 do 18.00

od decembra do marca po predhodni najavi

e-mail: ztk@beltinci.si

Brod, Melinci

Odprto: pon - sob od 09.00 do 18.00

od decembra do marca po predhodni najavi

e-mail: ztk@beltinci.si

Prekmurska domačija, Lipa

Odprto: sre - sob od 09.00 do 17.00

od decembra do marca po predhodni najavi

e-mail: ztk.lipa@gmail.com

Stalne razstave

Zgodovina zdravstva 

Pomurska zdravstvena zbirka, razstavljena v beltinskem gradu, je oblikovana na gradivu, ki ga je leta zbiral, raziskoval in urejal dr. Nikolaj Szepessy, zdravnik iz Beltincev. Pri zbiranju ga je gotovo najprej vodila želja po ohranjanju lastnih korenin in bogate lekarniške tradicije družine Szepessy, nato pa zanimanje za zgodovino nasploh, predvsem zgodovino zdravstva, pa umetnost in umetno obrt, ki se tako odlično izraža v lekarniški opremi minulih časov: v pohištvu, kristalnem, porcelanskem ali keramičnem posodju, v kamnitih ali medeninastih terilnikih in možnarjih, v tehtnicah vseh vrst in oblik, v listinah in knjigah.

Zbiranju razsutih kosov lastnega domovanja, ki so po nacionalizaciji obležali uničeni in pozabljeni od tistih, ki so si jih prisvojili, se je ob prenovi pomurskih zdravstvenih ambulant in bolnišnice v Murski Soboti pridružilo reševanje starih zdravniških instrumentov in opreme. Rodila se je zamisel o muzejski zbirki, ki so jo podprli tudi drugi lekarnarji in zdravniki ter darovali lastno gradivo, ali pa poskrbeli za prenos tistega, ki ga ni bilo več v uporabi. Odločitev o postavitvi stalne razstave v prenovljenih pritličnih prostorih beltinskega gradu je sprejela Občina Beltinci, projekt pa je pod okriljem Zavoda za turizem in kulturo Beltinci zasnoval dr. Nikolaj Szepessy.

Pomurski muzej Murska Sobota naj bi po prvotnih načrtih poskrbel za strokovno podporo pri postavitvi razstave, a se je lastnik odločil, da preda zbirko v trajno hranjenje muzeju in ji tako omogoči tudi trajno strokovno varstvo. Muzej je opravil inventarizacijo, del konservatorskih in restavratorskih posegov, prenesel vanjo tudi del gradiva iz svoje stalne zbirke in v sodelovanju se je rodila stalna muzejska razstava Zgodovina zdravstva v Pomurju.

Razstava nastaja po sklopih, prvi je namenjen zgodovini pomurskega lekarništva in splošni praksi s posebnim poudarkom na delovanju protitrahomske postaje in zdravljenju trahoma v Prekmurju sredi 20. stoletja. Prihodnja postavitev pa bo sledila postopni prenovi grajskih prostorov in gradivu, ki je že v zbirki, ali pa bo pridobljeno v prihodnjih letih.

Postavitev razstave

Protitrahomska ambulanta

V prvem prostoru razstave je predstavljena protitrahomska ambulanta in borba proti trahomu. V ambulanti je originalna miza in stol iz protitrahomske ambulante v Beltincih, mizica in omara z instrumenti iz protitrahomske ambulante v Murski Soboti. Razstavljen je tudi stari avtoklav in steilizator. Razstavljeni instrumenti in drobna oprema so v glavnem zapuščina dr. Jožeta Pečana, ki jih je podarila njedova hčerka prof. dr. Marija Pečan, nekaj instrumentov pa je iz splošne bolnišnice-očesni oddelek v Murski Soboti. Dokumentno gradivo in fotografije so iz arhiva očesnega oddelka Splošne bolnišnice v Murski Soboti in iz Pomurskega muzeja Murska Sobota.

V drugi polovici prostora je prikazan razvoj splošne medicine, posebej v tistih krajih, kjer je bila ta bolj raziskana. Tako je predstavljeno delo zdravnikov očeta in sina dr. Josipa in Feliksa Lebarja iz Križevcev pri Ljutomeru. Na panojih je nekaj pisnega gradiva, fotografij in dokumentov, v razstavnih vitrinah in nišah pa je razstavljen njihov medicinski pribor; od zdravniških torb, kasete s porodničarskimi instrumenti, do ostalega pribora in knjig.

Lekarna

Lekarniško zbirko, ki predstavlja pomemben del stalne muzejske razstave o zgodovini pomurskega zdravstva, večinoma sestavlja gradivo iz starih lekarn v Beltincih in Murski Soboti. Nekaj posameznih kosov gradiva je bilo pridobljenih tudi iz drugih lekarn ali od posameznikov, med katerimi izstopajo tri tehtnice, darilo Jožefa Mateja.

Razstava nam predstavlja način delovanja javnih lekarn od pojava v Pomurju do konca druge svetovne vojne. Veliko ohranjene in razstavljene opreme je bilo v lekarniški uporabi še leta pozneje. Prvi prelom pri opremi so gotovo povzročila kemična zdravila iz farmacevtske industrije, ki se začnejo uveljavljati med vojno, drugega pa samo posodabljanje in funkcionalno prilagajanje lekarn potrebam in zakonodaji; temu lahko sledimo od šestdesetih let do danes.

V lekarni sta se vedno prepletali dve dejavnosti, priprava zdravil in trgovina. Lekarna, ki je rekonstruirana na razstavi, je razdeljena v duhu te dvojnosti. Prvi in najpomembnejši prostor v lekarni je prodajni ali t.i. officina. Tu je na ogled del ohranjenega pohištva z registersko blagajno iz prehoda v 20. stoletje- iz nekdanje Bölcseve lekarne v Murski Soboti. Na policah in v omarah je lekarniško posodje iz stekla, kristala porcelana, keramike in lesa, v katerem so shranjevali droge in druge lekarniške pripravke: praške, eterična olja, mazila. Posodje, tehtnice, možnarji in terilniki na pultu, kipi antičnih zdravnikov in viseča ura so iz nekdanje Szepessyjeve lekarne v Beltincih. Oblikovno pa posebej izstopa nosilec za male tehtnice v podobi grške boginje zdravja Hygie.

Prostor smiselno dopolnjuje kotiček s pečjo in stoli, kjer so stranke čakale na zdravila, pa tudi na kakšen zdravstveni nasvet.

Skozi prehod med omarami pridemo v laboratorij, kjer so izdelovali zdravilne pripravke. V t.i. magistralnem delu laboratorija, kjer so pripravljali zdravila stoji ob steni stara laboratorijska miza iz beltinske lekarne s starimi tehtnicami, vertikalnimi stiskalnicami, starim strojem za stiskanje tablet, pripomočki za filtracijo in različnimi možnarji. Med okni je postavljeno ognjišče s starim destilacijskim aparatom, na zidu pa je obešen bakren pribor, ki se je uporabljal za kuhanje zdravil. V laboratoriju so zapisovali recepture in postopke, zato so bile tam običajno na voljo tudi farmacevtske knjige. Laboratorijska oprema je večinoma iz beltinske lekarne, nekaj posod je tudi iz lekarne pri Gradu.

Posebni del laboratorija je bil prostor za mešanje zelišč in pripravo čajev. Ta je smiselno rekonstruiran z opremo, ki je v zbirki. Zanimive so lesene posode za shranjevanje čajev, ki jim pravimo tudi stojnice, medeninaste posode za mešanje in medeninasti možnarji, viseča tehtnica, pa tudi nož za rezanje zelišč in različna sita.

Razstavo dopolnjujejo diplome in druga spričevala beltinskih in soboških lekarnarjev.

V grajskem stolpu je prikazana lekarniška klet s staro polico iz beltinske lekarne, na kateri so steklenice za shranjevanje tekočin in mazil. Posebej zanimivi sta stari steklenici za transport, ki sta shranjeni v leseni embalaži in pokriti s pokrovom iz pletenega vrbovega šibja. Na lesenem podestu so steklene in keramične posode za shranjevanje olja in aromatičnega kisa ter kovinske posode za transport vnetljivih tekočin.

Delovni čas:

PON - PET  od 8.00 do 15.00 oz. izven delovnega časa po predhodnem dogovoru

Kontakt:

  • Zavod za turizem in kulturo Beltinci, Mladinska 2, Beltinci (grad Beltinci)
  • T: ++386 (0)2 541 3580
  • E: ztk@beltinci.si, beltinci.info@siol.net

Oglejte si prostorske slike muzeja.

Petek, 21. 9. 2018
Sobota, 22. 9. 2018
Lipa, cimprana iža, od 15.00 - 17.00

Delavnice za OŠ otroke

Nedelja, 23. 9. 2018
Hraščice, kapela bl. Antona Martina Slomška

Proščenje v Hraščicah

Sobota, 29. 9. 2018
Slovenia - Hungary - Croatia