Facebook
Odpiralni časi

ZTK Beltinci

Odprto: pon - pet od 08.00 do 15.00

e-mail: beltinci.info@siol.net

Stalna razstava, Grad Beltinci

Odprto: pon - pet od 08.00 do 15.00

e-mail: ztk@beltinci.si

Otok ljubezni, Ižakovci

Odprto: vsak dan od 09.00 do 18.00

od decembra do marca po predhodni najavi

e-mail: ztk@beltinci.si

Brod, Melinci

Odprto: pon - sob od 09.00 do 18.00

od decembra do marca po predhodni najavi

e-mail: ztk@beltinci.si

Prekmurska domačija, Lipa

Odprto: sre - sob od 09.00 do 17.00

od decembra do marca po predhodni najavi

e-mail: ztk.lipa@gmail.com

Izletniška ponudba

Lovišče Fazan 

Lovske organizacije v Sloveniji, ki upravljajo z divjadjo v loviščih, so lovske družine in gojitvena lovišča. V Sloveniji tako deluje 416 lovskih družin in 11 gojitvenih lovišč. Lovišča se ustanavljajo na površinah, ki tvorijo naravno zaokrožene celote in imajo ustrezne ekološke in druge pogoje, potrebne za izvajanje gojitve ter lova divjadi.

Gojitveno lovišče »Fazan« Beltinci je eno od dveh gojitvenih lovišč v Pomurju (Kompas Petrovci). V celoti se lovišče razprostira na pomurski ravnini vzdolž reke Mure. Značilno podobo mu dajejo obdelani poljedelski svet in pa kot nasprotje kulturni krajini še ohranjeni poplavni logi ob Muri z zamočvirjenimi predeli in mrtvicami. Ob reki Muri najdemo številne živalske vrste, vezane na te specifične habitate. Posebej je potrebno omeniti vidro, od ptic črno štorkljo, orla belorepca, ribjega orla, sršenarja, škrjančarja ter številne vrste rac in gosi, ki se tukaj zadržujejo predvsem med selitvijo.

Za lovišče je pomembna umetna vzreja, prodaja in vlaganje fazana, jerebice in race mlakarice. Vse te vrste se delno vlagajo v določene predele lovišča in se potem lovijo, del te divjadi pa se razširja tudi na širše območje in sodeluje v naravni reprodukciji. Pomembne lovne vrste divjadi so poljski zajec, srnjad, v manjši meri pa tudi jelenjad in divji prašič.

Stalna ponudba:

  • ogled gojitvenega lovišča »Fazan«
  • možnost nakupa sveže uplenjene ali zamrznjene divjadi

Posebna ponudba:

  • jesenski lov

Priporočamo obisk tradicionalne prireditve: Odprtje lova s sokoli v mesecu novembru.

Sokolarsko društvo Pomurja, Slovenska zveza za sokolarstvo in zaščito ptic ujed in Zavod za turizem in kulturo Beltinci organizirajo vsako leto v začetku meseca novembra Odprtje lova s sokoli. Prireditev se začne s kratkim kulturnim programom in predstavitvijo ptic ujed, nato pa se sokolarji odpravijo v naravo, kjer s svojimi pticami in posebej za lov s sokoli izurjenimi psi prikažejo čudovito predstavo sožitja človeka in narave.

Petek, 21. 9. 2018
Petek, 21. 9. 2018
Beltinci, Ravenska cesta (pred blagovnico Mercator), od 8.00-12.00

Občinska prireditev ob evropskem tednu mobilnosti "Dan brez avtomobila"

Petek, 21. 9. 2018
Sobota, 22. 9. 2018
Lipa, cimprana iža, od 15.00 - 17.00

Delavnice za OŠ otroke

Slovenia - Hungary - Croatia