Facebook
Odpiralni časi

ZTK Beltinci

Odprto: pon - pet od 08.00 do 15.00

e-mail: beltinci.info@siol.net

Stalna razstava, Grad Beltinci

Odprto: pon - pet od 08.00 do 15.00

e-mail: ztk@beltinci.si

Otok ljubezni, Ižakovci

Odprto: vsak dan od 09.00 do 18.00

od decembra do marca po predhodni najavi

e-mail: ztk@beltinci.si

Brod, Melinci

Odprto: pon - sob od 09.00 do 18.00

od decembra do marca po predhodni najavi

e-mail: ztk@beltinci.si

Prekmurska domačija, Lipa

Odprto: sre - sob od 09.00 do 17.00

od decembra do marca po predhodni najavi

e-mail: ztk.lipa@gmail.com

Naravna dediščina

 

Območje občine Beltinci je reliefno zelo enovito,  saj v celoti leži na aluvialni ravnici levega brega reke Mure. Obmurski logi in gozd Hraščica so posebnega ekološkega in naravovarstvenega pomena za občino. To je razvidno tudi iz dejstva, da je reka Mura skupaj s pasom poplavnih logov predlagana kot posebno varstveno območje in ustreza tako kriterijem Direktive o habitatih, kot kriterijem Direktive o pticah (t.i. Natura2000).
Ekološki pogoji za obstoj nekoč velikih in vitalnih populacij npr. Piškurjev, so že nekaj časa neustrezni, še vedno pa so tu doma nekatere redke in ogrožene vrste ptic, rib, dvoživk, kačjih pastirjev, metuljev, hroščev, mehkužcev, pajkov in še nekaterih skupin nevretenčarjev. Med rastlinami sodijo v to skupino različne vodo- in vlago-ljubne vrste, pa tudi vse redkejši arheofiti in nekoč dokaj razširjeni pleveli kulturnih rastlin na poljih.
V širšem geografskem kontekstu leži občina Beltinci v subpanonski regiji, vendar pa se to le deloma odraža tudi v rastlinstvu in živalstvu, saj najdemo poleg nekaterih sub-panonskih vrst tu tudi še celo vrsto takih, ki so značilne za zahodnejše fito- in zoo-grafske enote.

Reka Mura

Mura izvira v Nizkih Turah v Avstriji in je dolga 444 km. V Dravo se izliva pri Legradu na hrvaškem. Iz alpske preide Mura v Sloveniji v nižinsko reko, za katero je bil nekdaj značilen širok rečni prostor, s številnimi vijugami, stranskimi rokavi, zatoki, prodišči, poplavnimi logi in mrtvicami. Danes je večji del reke speljan v stalno strugo, kljub temu pa še vedno najdemo ob Muri mnoge rastlinske in živalske vrste, ki so drugod zaradi uničujočega vpliva človeka že povsem izginile. V preteklosti je bilo na reki veliko mlinov, ki so imeli gospodarski pomen. Danes sta na reki Muri dva mlina, plavajoči mlin pa samo eden, v Ižakovcih. Zelo zanimivi so še zmeraj delujoči brodi, ki so do leta 1922 služili kot edini prevoz preko reke Mure. Občina Beltinci ima kar dva broda (od skupno štirih) v Ižakovcih in Melincih.

Park

Beltinci so se nekoč ponašali z dvema parkoma, z »velikim« in »malim«. Danes je delno ohranjen le veliki park okrog grajskega poslopja. Le-ta je nekoč meril 14 ha in je imel okrog 1600 drevesnih vrst, od teh polovico eksotov in 600 vrst grmičevja.

Sobota, 17. 11. 2018
Cimprana iža v Lipi, od 15.00 - 17.00

Delavnice za OŠ otroke

Petek, 23. 11. 2018
Dokležovje, vaški dom, ob 18.00

Občinska prireditev ob dnevu Rudolfa Maistra

Nedelja, 2. 12. 2018
Otok ljubezni Ižakovci, ob 13.00

Miklavževanje na Otoku ljubezni

Sreda, 5. 12. 2018
po vaseh občine Beltinci

Miklavževanje po vaseh občine Beltinci

Slovenia - Hungary - Croatia