Facebook
Odpiralni časi

ZTK Beltinci

Odprto: pon - pet od 08.00 do 15.00

e-mail: beltinci.info@siol.net

Stalna razstava, Grad Beltinci

Odprto: pon - pet od 08.00 do 15.00

e-mail: ztk@beltinci.si

Otok ljubezni, Ižakovci

Odprto: vsak dan od 09.00 do 18.00

od decembra do marca po predhodni najavi

e-mail: ztk@beltinci.si

Brod, Melinci

Odprto: pon - sob od 09.00 do 18.00

od decembra do marca po predhodni najavi

e-mail: ztk@beltinci.si

Prekmurska domačija, Lipa

Odprto: sre - sob od 09.00 do 17.00

od decembra do marca po predhodni najavi

e-mail: ztk.lipa@gmail.com

Zgodovina zdravstva

Predstavitev projekta 

Zavod za turizem in kulturo Beltinci je v minulih letih uredil prostore v beltinskem gradu, ki jih je namenil muzejski zdravstveni zbirki. Zbirka se je oblikovala skozi leta iz privatne zbirke dr. Nikolaja Szepessyja in mnogih predmetov iz področja zdravstva in lekarništva, ki jih je sam  - navdušen zbiralec – zbral v Pomurju. Zbirko je predal na razpolago Občini Beltinci oz. novoustanovljenemu Zavodu za turizem in kulturo Beltinci (v nadaljevanju: ZTK Beltinci), da jo z njegovo pomočjo uredi in postavi na ogled, kot stalno muzejsko razstavo. ZTK Beltinci je v tem času opravil selitev gradiva v beltinski grad, čiščenje in delno restavriranje, uredil razsvetljavo, fotografiranje, fotopovečave, nabavil del razstavne opreme, pripravil osnovne opise ter izdal zloženko. Zbirka je bila na ta način, sicer še v delovni obliki, dostopna javnosti.

Zaradi zagotovitve nadaljnjega strokovnega vzdrževanja zbirke ter s tem povezanega njenega prihodnjega statusa se je ZTK Beltinci povezal s Pokrajinskim muzejem Murska Sobota (v nadaljevanju: muzej), kot matičnim muzejem. Muzej je na povabilo ZTK Beltinci izdelal predlog potrebnih del, da se projekt stalne razstave izpelje do konca  in predlog pogodbe, ki določa prihodnji status zbirke. Dogovorjeno je bilo, da se zbirka z darilno pogodbo med lastnikom in muzejem, preda muzeju s pogojem, da gradivo ostane v Beltincih, zbirka pa deluje kot Muzejska zbirka Beltinci za katero skrbi muzej, funkcionalno pa z njo upravlja ZTK Beltinci.

V letu 2006 so bila na postavitvi zbirke kot stalne muzejske zbirke, opravljena vsa dela navedena v Zapisniku o usklajenem projektu. Zaradi prenosa zbirke na muzej se je delno spremenilo ime zbirke in s tem tudi postopek izdelave celostne grafične podobe ter sistem dokumentiranja, ki ga je izvedel muzej v njegovem programu, kar je podaljšalo rok izvedbe projekta.

 1. Evidentirano gradivo (332 kosov) je bilo dokumentirano oz. inventarizirano v muzejskem dokumentacijskem sistemu, za kar je bilo potrebno vsak predmet posebej fotografirati, izmeriti in opisati ter ga označiti z inventarno številko.
 2. Opravljena je bila celovitejša raziskava o zgodovini zdravstva v Pomurju, pregledana dostopna literatura in arhivsko ter časopisno gradivo. Za potrebe same postavitve razstave pa tudi več katalogov in nekaj lekarniških zdravstvenih zbirk doma in v tujini.
 3. Opravljena so bila konservatorska dela na posameznih muzealijah in restavratorska dela na pohištvu, ki niso bila izvedena v prvi fazi projekta in na gradivu, ki je bilo pridobljeno v letu 2006.
 4. Izdelana je bila celostna grafična podoba zbirke, ki jo je izdelal akademski slikar Sandi Červek, obsega pa:
  - znak zbirke in izvedbo na: označevalnih tablah (2+1) in drugih medijih,
  - grafično postavitev kataloga, plakata in tipične razglednice,
  - grafično postavitev legend in kart na razstavi.
 5. Izdelane so bile označevalne table in večina printov razen kataloga, ki je zaključen in se nahaja v tisku. Naknadno smo se odločili, da prevodov ne bo v katalogu ampak bomo izvedli mutacijo v angleškem in nemškem jeziku.
 6. Postavljena je bila vsa notranja konstrukcija razstave: vmesni zidovi, ambientalna postavitev lekarne, laboratorija z ognjiščem in delovnimi površinami, priročnega skladišča in posebnega dela za pripravo zelišč ter ambientalna postavitev trahomske ambulante s čakalnico. Izdelani so bili okvirji za listine ter natisnjene in kaširane legende.
 7. Zaradi prenosa dodatnega gradiva iz muzeja, ki prvotno v zbirki ni bilo načrtovano, vse legende in podnapisi še niso zaključeni, prav tako tudi ne vsi prevodi.

Zbirka je neformalno odprta za javnost že od leta 2005, formalna otvoritev pa bo šele, ko bodo vsa dela in postopki zaključeni.

Postavitev razstave

Lekarna

Po sredini prostora, od zidu do zidu, so postavljene lekarniške omare iz lekarne v Murski Soboti. V sredini je prazen prostor za prehod v drugi del prostora. Ta prostor predstavlja lekarniško »oficino« ali prodajni prostor. Pohištvo je iz prehoda v 20. stoletje, dve omari sta iz druge lekarne. Izvora še nismo ugotovili. Na policah teh omar so postavljene lekarniške posode iz porcelana, lesa in stekla, ki izvirajo iz lekarne v Beltincih, delno pa tudi iz lekarne v Murski Soboti in Lendavi.

Prodajni pult, tako imenovana »recepturna miza« je iz lekarne v Beltincih, na njej stoji medeninasta tehtnica iz 19. stoletja. Na stranskih mizah stojijo lekarniška blagajna »National«, na drugi pa nosilec za ročne lekarniške tehtnice v obliki kipca Hygie iz medenine.
Na njej so obešene ročne lekarniške tehtnice. Prav tako so na mizi razstavljeni manjši lekarniški možnarji  iz medenine in železa. V tem prostoru  stoji vitrina v kateri so razstavljeni pisni dokumenti kot so stare diplome iz pergamenta, spričevala ipd. Prostor krasi še originalna plinska svetilka in ura iz lekarne v Beltincih.

Skozi prehod med omarami pridemo v laboratorij, kjer stoji ob steni stara laboratorijska miza iz beltinske lekarne s starimi tehtnicami, vertikalnimi stiskalnicami, starim strojem za stiskanje tablet in različnimi možnarji. Med okni je postavljeno ognjišče s starim destilacijskim aparatom, na zidu pa je obešen bakren pribor, ki se je uporabljal za kuhanje zdravil.

V niši je  omarica in mizica za obdelavo zelišč s starim drobilnikom za zelišča, starima tehtnicama in posodami za mešanje in shranjevanje čajev in semen.
V tem prostoru sta razstavljena tudi stara zaboja za transport zdravil.

V grajskem stolpu je prikazana lekarniška klet s staro polico iz beltinske lekarne, na kateri so steklenice za shranjevanje tekočin in mazil. Posebej zanimivi sta stari steklenici za transport, ki sta shranjeni v leseni embalaži in pokriti s pokrovom iz pletenega vrbovega šibja. Na lesenem podestu so steklene in keramične posode za shranjevanje olja in aromatičnega kisa ter kovinske posode za transport vnetljivih tekočin.

Prostor št. 1

S panoji je predeljen na polovico. V eni polovici je predstavljena protitrahomska ambulanta in borba proti trahomu. V ambulanti je originalna miza in stol iz protitrahomske ambulante v Beltincih, mizica in omara z instrumenti iz protitrahomske ambulante v Murski Soboti. Razstavljen je tudi stari avtoklav in sterilizator. Razstavljeni instrumenti in drobna oprema so v glavnem iz zapuščine dr. Pečana, ki jih je podarila njegova hčerka prof.dr. Marija Pečan, nekaj instrumentov pa je iz splošne bolnišnice – očesni oddelek v Murski Soboti. Dokumentno gradivo in fotografije so iz arhiva očesnega oddelka Splošne bolnišnice v Murski Soboti in iz Pokrajinskega muzeja v Murski Soboti.

V drugi polovici prostora je prikazan razvoj splošne medicine, posebno v tistih krajih, kjer je bila ta najbolj raziskana. Tako je prikazano delo zdravnikov očeta in sina dr. Josipa in Feliksa Lebarja iz Križevcev pri Ljutomeru. Na panojih je nekaj pisnega gradiva, fotografij in dokumentov, v razstavnih vitrinah in nišah pa je razstavljen njihov medicinski pribor; od zdravniške torbe, kaset s porodničarskimi instrumenti do ostalega pribora in knjig. Nekaj opreme je iz zapuščine dr. Kavklerja iz Ljutomera in dr. Škrileca iz Murske Sobote. Zanimiva je vitrina z razstavljenimi padarskimi klešči za puljenje zob, za postavljanje ventuz iz okolice Beltincev.

Sobota, 17. 11. 2018
Cimprana iža v Lipi, od 15.00 - 17.00

Delavnice za OŠ otroke

Petek, 23. 11. 2018
Dokležovje, vaški dom, ob 18.00

Občinska prireditev ob dnevu Rudolfa Maistra

Nedelja, 2. 12. 2018
Otok ljubezni Ižakovci, ob 13.00

Miklavževanje na Otoku ljubezni

Sreda, 5. 12. 2018
po vaseh občine Beltinci

Miklavževanje po vaseh občine Beltinci

Slovenia - Hungary - Croatia