Zakladnica beltinskega podeželja
Zakladnica beltinskega podeželja
Žujca
Zakladnica beltinskega podeželja

Bogastvo na podeželju, kot so tradicionalni poklici in običaji, šege, navade je potrebno ohraniti, saj predstavljajo kulturno dediščino, ki je izredno zanimiva za turiste.

Facebook
Odpiralni časi

ZTK Beltinci

Odprto: pon - pet od 08.00 do 15.00

e-mail: beltinci.info@siol.net

Stalna razstava, Grad Beltinci

Odprto: pon - pet od 08.00 do 15.00

e-mail: ztk@beltinci.si

Otok ljubezni, Ižakovci

Odprto: vsak dan od 09.00 do 18.00

od decembra do marca po predhodni najavi

e-mail: ztk@beltinci.si

Brod, Melinci

Odprto: pon - sob od 09.00 do 18.00

od decembra do marca po predhodni najavi

e-mail: ztk@beltinci.si

Prekmurska domačija, Lipa

Odprto: sre - sob od 09.00 do 17.00

od decembra do marca po predhodni najavi

e-mail: ztk.lipa@gmail.com

Zakladnica beltinskega podeželja

Predstavitev projekta 

ZAKLADNICA BELTINSKEGA PODEŽELJA
Projekt se izvaja v okviru Letnega izvedbenega načrta
Lokalne akcijske skupine LAS Pri dobrih ljudeh 2010

Nosilec projekta: Zavod za turizem in kulturo Beltinci
Partnerji:
Občina Beltinci, KUD Beltinci, DKLI Ižakovci 
Vrednost projekta:
21.420,00

Rokodelske obrti in domače dejavnosti so imele v preteklosti velik pomen. Medsebojna pomoč na vasi je bila zelo pomembna, še posebej pri večjih kmečkih opravilih. V občini Beltinci so še danes ohranjene tradicionalne obrti kot so pletenje slamnatih izdelkov v Lipovcih, opekarstvo (ciglarstvo) v Melincih, sodarstvo v Gančanih, ročno izdelovanje lesenih korit v Beltincih, mlinarstvo, büjraštvo, pridelava in predelava lanu v Ižakovcih.
Zanimive so prireditve, ki ohranjajo stare običaje in ljudsko izročilo (pokanje z biči, vožnja s starimi kolesi, pozvačin idr.).
Bogastvo na podeželju, kot so tradicionalni poklici in običaji, šege, navade je potrebno ohraniti, saj predstavljajo kulturno dediščino, ki je izredno zanimiva za turiste. Še posebno pa je pri uspešnem vključevanju kulturne dediščine v turistično ponudbo pomembna promocijska strategija z izvajanjem celovitega spleta komunikacijskih orodij.  
Projekt Zakladnica beltinskega podeželja prispeva k razvoju podeželskega turizma. Hkrati pa bo projekt vplival tudi na ohranjanje in razvoj podeželja, predvsem na področju ohranjanja kulturne dediščine in kvalitetnejšega življenja na podeželju. 
Cilji, ki jih s projektom zasledujemo so predvsem povezati ponudnike tradicionalnih obrti in običajev, spodbuditi mlade, ženske in brezposelne osebe za dejavnosti na podeželju ter s pomočjo skupne blagovne znamke prispevati k povečanju prepoznavnosti občine Beltinci.

Četrtek, 27. 11. 2014
Beltinci, Kulturni dom ob 19. uri

Kino Beltinci: Film JIMMYJEV DOM

Sobota, 29. 11. 2014
Petek, 5. 12. 2014
vse vasi občine Beltinci

Miklavževanje po vaseh občine Beltinci

Sobota, 6. 12. 2014
Beltinci, grajska dvorana ob 18. uri

Miklavžev koncert

Slovenia - Hungary - Croatia