Facebook
Odpiralni časi

ZTK Beltinci

Odprto: pon - pet od 08.00 do 15.00

e-mail: beltinci.info@siol.net

Stalna razstava, Grad Beltinci

Odprto: pon - pet od 08.00 do 15.00

e-mail: ztk@beltinci.si

Otok ljubezni, Ižakovci

Odprto: vsak dan od 09.00 do 18.00

od decembra do marca po predhodni najavi

e-mail: ztk@beltinci.si

Brod, Melinci

Odprto: pon - sob od 09.00 do 18.00

od decembra do marca po predhodni najavi

e-mail: ztk@beltinci.si

Prekmurska domačija, Lipa

Odprto: sre - sob od 09.00 do 17.00

od decembra do marca po predhodni najavi

e-mail: ztk.lipa@gmail.com

Naravna dediščina

Rastlinstvo 

Na območju občine Beltinci obstaja strnjen gozd le na območju Hraščice (Gančani) in obmurski logi znotraj visokovodnih nasipov ob reki Muri.

Gozdno zarast na območju občine Beltinci delimo na:

  • gozd doba (hrasta) in belega gabra, ki je oddaljen od tipičnih poplavnih logov in kjer se talna voda dvigne do največ 0,6 m pod površino in kjer teren ni tipično močviren
  • gozd črne jelše, vrb in topolov, ki predstavlja tipične murske poplavne loge, kateri se pogosto nahajajo (nekajkrat na leto) pod vodo in kjer se talna voda nahaja na površini

Gozd doba oz. hrasta (Quercus robur) in belega gabra (Robori Carpinetum) se razprostira v oddaljenosti približno 3 – 4 km od korita Mure in sicer na terenu, ki je že sorazmerno za 2 – 3 m višji od srednje gladine vode v koritu Mure. Za optimalno rast hrasta in gabra je najprimerneje, da se talna voda nahaja od - 2,00 do – 0,50 m pod terenom.

Ta gozdna združba daje obmurski panonski pokrajini tipičen izgled in predstavlja optimalno vetrobransko ravninsko bariero. Ker se ta združba nahaja v sorazmerno širokem sestavu, so jo v fazi meliorativnih posegov pogosto posekali. Omenjeni sestav rase v različnih kombinacijah tudi z nizkim nekvalitetnim grmičevjem, ki se je po posekih razraslo na njegovem robu.

Gozd črne jelše (Alnus glutinosa), vrb (siva – Salix cinerea, bela – Salix alba) in topola (Populus nigra) je tipična gozdna združba murskih poplavnih logov. Za ta log je značilna nekajkratna letna preplavitev kompletnega gozda (tudi do višine 2 m) in to za daljše obdobje (tudi nekaj mesecev). Po odtoku visoke vode v območje korit murskih rokavov pa vseeno ostane talna voda skoraj na terenu oz. se v najslabšem primeru nahaja na globini do pol metra pod površino. Glede na dolžino poplavne periode, se gozdni sestoj spreminja v kombinaciji drevja trstičja in šaša, oz. drevja in grmičevja.

Med grmovnicami, katerih ni veliko, najdemo predvsem ligustre in gabre : Hedera helix, Ligustrum vulgare, Sambucus nigra, Carpinus betulus itd.

Petek, 21. 9. 2018
Petek, 21. 9. 2018
Beltinci, Ravenska cesta (pred blagovnico Mercator), od 8.00-12.00

Občinska prireditev ob evropskem tednu mobilnosti "Dan brez avtomobila"

Petek, 21. 9. 2018
Sobota, 22. 9. 2018
Lipa, cimprana iža, od 15.00 - 17.00

Delavnice za OŠ otroke

Slovenia - Hungary - Croatia