Zakladnica beltinskega podeželja
Zakladnica beltinskega podeželja
Žujca
Zakladnica beltinskega podeželja

Bogastvo na podeželju, kot so tradicionalni poklici in običaji, šege, navade je potrebno ohraniti, saj predstavljajo kulturno dediščino, ki je izredno zanimiva za turiste.

Facebook
Odpiralni časi

ZTK Beltinci

Odprto: pon - pet od 08.00 do 15.00

e-mail: beltinci.info@siol.net

Stalna razstava, Grad Beltinci

Odprto: pon - pet od 08.00 do 15.00

e-mail: ztk@beltinci.si

Otok ljubezni, Ižakovci

Odprto: vsak dan od 09.00 do 18.00

od decembra do marca po predhodni najavi

e-mail: ztk@beltinci.si

Brod, Melinci

Odprto: pon - sob od 09.00 do 18.00

od decembra do marca po predhodni najavi

e-mail: ztk@beltinci.si

Prekmurska domačija, Lipa

Odprto: sre - sob od 09.00 do 17.00

od decembra do marca po predhodni najavi

e-mail: ztk.lipa@gmail.com

Zakladnica beltinskega podeželja

Razstavne zbirke 

Zgodovina zdravstva v Pomurju

Stalna razstavna zbirka »Zgodovina zdravstva v Pomurju«, grad Beltinci. Izbor eksponatov prikazuje razvoj in delovanje zdravstvene službe v Pomurju od prvih začetkov (ljudsko zdravilstvo, padarstvo, mazaštvo) pa do današnjega časa.
Zdravstvena dejavnost v regiji se je razvijala dvotirno; zelo zgodaj v prleškem delu regije, ki je spadal v avstrijski del monarhije,  dosti pozneje in slabše v prekmurskem delu regije, ki je bil pod madžarskim delom monarhije.
Razstava v pritličju beltinskega gradu prikazuje štiri področja zdravstvene dejavnosti v Pomurju:
-    lekarniško dejavnost s prikazom prodajnega dela, laboratorija in kletnega prostora.
-    splošno zdravilstvo 19. in 20. stoletja s posebnim poudarkom na borbi proti trahomu in zdravnikih tega obdobja,
-    razvoj bolnišnične dejavnosti s posebnim poudarkom na razvoju in dejavnosti bolnišnice v Murski Soboti.

Plemiške družine v beltinskem gradu

Stalna razstava "Plemiške družine v beltinskem gradu" prikazuje kronološki pregled vseh plemiških družin, ki so gospodovale v Beltincih. Z urejenim grofičinim salonom posebej izpostavlja rodbino Zichy, zlasti zadnjo beltinsko grofico Marijo Iphigenijo Zichy.

Büjraštvo na reki Muri

Stalna razstava »Büjraštvo na reki Muri« je postavljena v »Brežni hiši« na Otoku ljubezni v Ižakovcih. Izbor eksponatov prikazuje zgodovino in dejavnost büjranja reke Mure ter ljudi  – büjrašov, ki so to dejavnost opravljali. Namen büjraških gradenj je bil, da so ponovno porasle in utrdile breg Mure. Z büjranjem (büjranje -utrjevanje, zajezitev struge reke oz. bregov reke Mure) so že leta 1871 büjraši preprečevali razlivanje reke izven njene struge.  

Petek, 21. 9. 2018
Petek, 21. 9. 2018
Beltinci, Ravenska cesta (pred blagovnico Mercator), od 8.00-12.00

Občinska prireditev ob evropskem tednu mobilnosti "Dan brez avtomobila"

Petek, 21. 9. 2018
Sobota, 22. 9. 2018
Lipa, cimprana iža, od 15.00 - 17.00

Delavnice za OŠ otroke

Slovenia - Hungary - Croatia