Facebook

Gastronomy and Wine

Traditional Dishes 

Solate z bučnim oljem

Salads with pumpkin oil as separate dishes. More

  • oljov graj (bean salad)
  • oljovi krumpli (potato salad)
  • oljovo zelje z grajon (pickeld cabbage with beans)
Slovenia - Hungary - Croatia