Naravna dediščina
Naravna dediščina
Svet ob Muri

Ohranjeni deli enkratne rečne krajine, pestrost številnih redkih rastlinskih in živalskih vrst ...

Kulinarika in vino
Kulinarika in vino
Dobrote prekmurske kuhinje

Domač, v krušni peči narejen kruh, domača šunka, prekmurska gibanica, "pajani krüj", bograč ...

Domača obrt
Izdelki domače obrti

Še živeče in vse do današnjih dni ohranjene domače obrti, unikatni izdelki ljudskih rok ...

Domača obrt
Nastanitve
Nastanitve
Nastanitve in prenočišča

Zraven sodobnih nastanitvenih možnosti, tudi tradiconalne, naravi bližje in človeku bolj prijazne ...

Facebook
Odpiralni časi

ZTK Beltinci

Odprto: pon - pet od 08.00 do 15.00

e-mail: beltinci.info@siol.net

Stalna razstava, Grad Beltinci

Odprto: pon - pet od 08.00 do 15.00

e-mail: ztk@beltinci.si

Otok ljubezni, Ižakovci

Odprto: vsak dan od 09.00 do 18.00

od decembra do marca po predhodni najavi

e-mail: ztk@beltinci.si

Brod, Melinci

Odprto: pon - sob od 09.00 do 18.00

od decembra do marca po predhodni najavi

e-mail: ztk@beltinci.si

Prekmurska domačija, Lipa

Odprto: sre - sob od 09.00 do 17.00

od decembra do marca po predhodni najavi

e-mail: ztk.lipa@gmail.com

Med največje razvojne potenciale občine Beltinci se uvršča turizem in turistična dejavnost.
Pokrajina ob reki Muri postaja pravi magnet za turiste oz. izletnike. Največ k temu pripomore razvito turistično gospodarstvo (pomurske terme). Vendar pa postajajo turisti vedno bolj zahtevni in temu se prilagaja tudi turistična ponudba na skrajnem severovzhodu Slovenije. Vse bolj se pojavlja želja in povpraševanje po neokrnjeni naravi, po kulturnih, zgodovinskih in arheoloških privlačnostih, po seznanjanju z običaji in tradicijo tukaj živečih ljudi, po rekreaciji, zdravem načinu življenja itd.
Prav na teh področjih pa ima občina Beltinci izredno bogastvo in velik razvojni potencial.

Občina Beltinci je zato ustanovila Zavod za turizem in kulturo (v nadaljevanju zavod), ki skrbi za promocijo, načrtovanje in trženje ponudbe na področju turizma in kulture ter za pospeševanje razvoja obstoječih in novih produktov.
Posebno pozornost zavod namenja spodbujanju društvene dejavnosti (kulturna, turistična idr. s turizmom povezana društva), ki s svojimi vsebinami soustvarjajo in sooblikujejo turistično in kulturno podobo občine Beltinci.

Turistično območje občine Beltinci se razprostira na levem bregu reke Mure (Prekmurje), na ravnem delu Dolinskega v pokrajini Murska ravan.
Relief občine Beltinci je tipično panonski, saj je njena celotna površina skorajda povsem ravna. Tudi podnebje, vodovje, sestava tal, rastlinstvo in živalstvo so izrazito panonski.
Območje občine Beltinci predstavlja geografsko zaokroženo celoto in kot tako ima naravne, kulturne, zgodovinske, etnološke idr. vsebine, ki so pomembne za razvoj turizma in kulture ter za oblikovanje integralnih turističnih proizvodov.

Občino Beltinci sestavlja osem naselij : Beltinci, Bratonci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci, Melinci. Na skupni površini občine Beltinci 62,28 kvadratnih metrov živi 8.640 prebivalcev.
Občina Beltinci meji na občine: Murska Sobota, Moravske Toplice, Turnišče, Odranci, Črenšovci, Ljutomer.

Oddaljenost od večjih krajev:

  • Maribor – Beltinci : 67 km
  • Ljubljana – Beltinci: 192 km
  • Gradec – Beltinci: 87 km
  • Zagreb – Beltinci: 132 km
  • Dunaj – Beltinci: 288 km
  • Budimpešta – Beltinci: 222 km

Sobota, 17. 11. 2018
Cimprana iža v Lipi, od 15.00 - 17.00

Delavnice za OŠ otroke

Petek, 23. 11. 2018
Dokležovje, vaški dom, ob 18.00

Občinska prireditev ob dnevu Rudolfa Maistra

Nedelja, 2. 12. 2018
Otok ljubezni Ižakovci, ob 13.00

Miklavževanje na Otoku ljubezni

Sreda, 5. 12. 2018
po vaseh občine Beltinci

Miklavževanje po vaseh občine Beltinci

Slovenia - Hungary - Croatia